CRectTracker::Draw

nieważne Rysowania ( CDC * pDC ) Stała;

Parametry

pDC

Wskaźnik do kontekstu urządzenia, na którym do rysowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby narysować prostokąt linii zewnętrznej i wewnętrznej regionu. Styl modułu śledzącego określa, w jaki sposób odbywa się rysunek. Zobacz konstruktora dla CRectTracker Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych stylów.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRectTracker::DrawTrackerRect, CRectTracker::CRectTracker, CRect::&NormalizeRect

Index