CRectTracker::CRectTracker

CRectTracker ( );

CRectTracker ( LPCRECT lpSrcRect, UINT nStyle );

Parametry

lpSrcRect

Współrzędne obiektu rectangle.

nStyle

Określa styl obiektu CRectTracker . Obsługiwane są następujące style:

Uwagi

Tworzy i inicjuje obiekt CRectTracker.

Domyślnego konstruktora inicjuje obiekt CRectTracker z wartościami z lpSrcRect i inicjuje innych rozmiarach domyślnych systemu. Jeśli obiekt został utworzony bez parametrów, członkowie danych m_rect i m_nStyle są niezainicjowane.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::CRect

Index