CRectTracker::AdjustRect

wirtualne nieważne AdjustRect ( int nHandle, LPRECT lpRect );

Parametry

nHandle

Indeks uchwyt używane.

lpRect

Wskaźnik bieżący rozmiar prostokąta. (Rozmiar prostokąta znajduje się przez jego wysokość i szerokość).

Uwagi

Wywołany w ramach po rozmiaru prostokąta śledzenie za pomocą uchwytu zmiany rozmiaru. Domyślne zachowanie tej funkcji umożliwia orientację prostokąta, aby zmienić, tylko gdy Tor i TrackRubberBand są nazywane z odwracanie, dozwolone.

Zastąpić tę funkcję do kontroli dostosowania prostokąt śledzenia podczas operacji przeciągania. Jedną z metod jest aby dopasować współrzędne określone przez lpRect przed zwróceniem.

Cechy szczególne, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez CRectTracker, takich jak przyciągania do siatki lub zachować proporcje, mogą być wykonywane przez zastępowanie tej funkcji.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRectTracker::Track, CRectTracker::TrackRubberBand, CRectTracker::OnChangedRect

Index