Członkowie klasy CRect

Budowa/zniszczenia
Operacje
Operatory

Budowa

CRect Obiekt CRect.

Operacje

Szerokość Oblicza szerokość CRect.
Wysokość Oblicza wysokość CRect.
Rozmiar Oblicza rozmiar CRect.
TopLeft Zwraca punkt górnej lewej CRect.
BottomRight Zwraca punkt prawym dolnym CRect.
CenterPoint Zwraca centerpoint CRect.
IsRectEmpty Określa, czy CRect jest pusta. CRect jest pusta, jeśli szerokość lub wysokość są 0.
IsRectNull Określa, czy zmienne składowe u góry, u dołu, po leweji po prawej są równe 0.
PtInRect Określa, czy określony punkt leży w CRect.
SetRect Zestawy wymiarów CRect.
SetRectEmpty Ustawia CRect pusty prostokąt (wszystkie współrzędne równe 0).
CopyRect Kopie wymiary prostokąta źródłowego do CRect.
EqualRect Określa, czy CRect jest równe danym prostokąt.
InflateRect Zwiększa szerokość i wysokość CRect.
DeflateRect Zmniejsza szerokość i wysokość CRect.
NormalizeRect Zapewnia standaryzację wysokość i szerokość CRect.
OffsetRect Przesuwa CRect przez określony przesunięcia.
SubtractRect Odejmuje jedną prostokąta z innego.
IntersectRect Ustawia CRect równym przecięcia dwóch prostokątów.
UnionRect Ustawia CRect równym Unii dwa prostokąty.

Operatory

operatora LPCRECT Konwertuje CRect na LPCRECT.
operatora LPRECT Konwertuje CRect na LPRECT.
operatora = Kopie wymiary prostokąta do CRect.
operatorem == Określa, czy CRect jest równa prostokąt.
operatora! = Określa, czy CRect nie jest równy prostokąt.
operator += Dodaje określony jest przeciwstawna do CRect lub fachowo CRect.
operatora – = Odejmuje określonym przesunięciem z CRect lub deflates CRect.
oper&atora amp; = Ustawia CRect równym przecięcie CRect i prostokąt.
operatora | = Ustawia CRect równym Unii CRect i prostokąt.
operatora + Dodaje danego przesunięcia do CRect lub fachowo CRect i zwraca wynikowy CRect.
operatora – Odejmuje danego przesunięcia z CRect lub deflates CRect i zwraca wynikowy CRect.
oper&atora amp; Tworzy przecięcie CRect i prostokąta i zwraca wynikowy CRect.
podmiot gospodarczy| Tworzy Unii CRect i prostokąta i zwraca wynikowy CRect.

Omówie&nie CRect |nbsp; Wykres hierarchii

Index