CRect::Width

int Width( ) Stała;

Wartość zwracany

Szerokość CRect.

Uwagi

Oblicza szerokość CRect , odejmując wartość lewej od prawej wartości. Szerokość może być ujemna.

Uwaganbsp;  Prostokąta musi być znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąta przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::Height, CRect::Size, CRect::CenterPoint, CRect::IsRectEmpty, CRect::IsRect&Null, CRect::NormalizeRect

Index