CRect::TopLeft

CPoint& TopLeft ( );

st&ała CPointamp; TopLeft () stała;

Wartość zwracany

Współrzędne lewego górnego narożnika prostokąta.

Uwagi

Współrzędne są zwracane jako odwołanie do obiektu CPoint , który jest zawarty w CRect.

Ta funkcja umożliwia Zraca lub ustawia lewym górnym rogu prostokąta. Ustaw rogu przy użyciu tej funkcji po lewej stronie operatora przypisania.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::BottomRight, CPoint, CRect::CenterPoint

Index