CRect::Size

CSize Size( ) Stała;

Wartość zwracany

Obiekt CSize , który zawiera rozmiar CRect.

Uwagi

Członkowie cx i cy wartość zwracany zawiera wysokość i szerokość CRect. Wysokość lub szerokość może być ujemna.

Uwaganbsp;  Prostokąta musi być znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąta przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::Height, CRect::Width, CRect::IsRectEmpty, CRect::IsRect&Null, CRect::NormalizeRect

Index