CRect::SetRectEmpty

nieważne SetRectEmpty ( );

Uwagi

Dzięki CRect pusty prostokąt przez ustawienie wszystkie współrzędne na zero.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::CRect, CRect::SetRect, CRect::CopyRect, CRect::operator =, CRect::IsRectEmpty, CRect::IsRect&Null, :: SetRectEmpty

Index