CRect::SetRect

nieważne SetRect( int x1, int y1, int x2, int y2 );

Parametry

x 1

Określa współrzędną x lewy górny róg.

y1

Określa współrzędną y lewy górny róg.

x 2

Określa współrzędną x prawy dolny róg.

y2

Określa współrzędną y prawy dolny róg.

Uwagi

Zestawy wymiarów CRect do określonych współrzędnych.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::CRect, CRect::operator =, CRect::CopyRect, CRect::SetRectEmpty, :: SetRect

Index