CRect::operator LPRECT

podmiot gospodarczy LPRECT ( );

Uwagi

Konwertuje CRect <&a href="_mfc_data_types.htm">LPRECT. Podczas korzystania z tej funkcji, nie trzeba operatora adres z (amp;). Ten operator będzie automatycznie używane, jeśli obiekt CRect do funkcji, która oczekuje, że LPRECT.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::operator LPCRECT

Index