CRect::operator-=

nieważne podmiot gospodarczy -=( POINT point );

nieważne operatora -=( SIZE size );

nieważne operatora-= (LPCRECT lpRect );

Parametry

punkt

Punkt konstrukcji lub obiektu CPoint , który określa liczbę jednostek do przenoszenia prostokąt.

rozmiar

Rozmiar struktury lub obiektu CSize , który określa liczbę jednostek do przenoszenia prostokąt.

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , która zawiera liczbę jednostek Wklęśnięcie każdej stronie CRect.

Uwagi

Dwa pierwsze przeciążeniem przenieść CRect określonym przesunięciem. Parametr x i y (lub cx i cy) wartości zostaną odjęte od CRect.

Trzeci przeciążenie deflates CRect przez liczbę jednostek podana w każdy członek parametru. Należy zauważyć, że ta funkcje przeciążenie jak DeflateRect.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::OffsetRect, CRect::DeflateRect, CRect::SubtractRect, CRect::operator-, CRect::operator +=

Index