CRect::operator-

CRect podmiot gospodarczy -( Pkt pkt ) Stała;

CRect operatora-(Rozmiar rozmiar ) stała;

CRect operatora-(LPCRECT lpRect ) stała;

Wartość zwracany

CRect wynikające z przenoszenie lub korygowania CRect przez liczbę jednostek określoną w parametrze.

Parametry

punkt

Punkt konstrukcji lub obiektu CPoint , który określa liczbę jednostek przenieść wartość zwracany.

rozmiar

Rozmiar struktury lub obiektu CSize , który określa liczbę jednostek przenieść wartość zwracany.

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , która zawiera liczbę jednostek Wklęśnięcie każdej stronie wartość zwracany.

Uwagi

Dwa pierwsze przeciążeniem zwraca obiekt CRect , który jest równa CRect wysiedleńców w określonym przesunięciem. Parametr x i y (lub cx i cy) parametry są odejmowane od pozycji CRect.

Trzeci przeciążenie zwraca, nowy CRect , która jest równa CRect skorygowanych o liczbę jednostek podana w każdy członek parametru. Należy zauważyć, że ta funkcje przeciążenia, takie jak DeflateRect, nie SubtractRect.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::operator-=, CRect::operator +, CRect::OffsetRect, CRect::DeflateRect, CRect::SubtractRect

Index