CRect::operator | =

niew&ażne podmiot gospodarczy | = ( Stała RECTamp; Rect );

Parametry

rect

Zawiera CRect lub RECT.

Uwagi

Ustawia CRect równym Unii CRect i rect. Unia jest najmniejszego prostokąta, zawierający zarówno prostokąty źródła.

Uwaganbsp;  Zarówno prostokątów muszą zostać znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąty przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::operator |, CRect::operator & =, CRect::UnionRect, CRect::NormalizeRect, :: UnionRect

Index