CRect::operator|

CRect podmiot gospod&arczy |( Stała RECTamp; rect2 ) const;

Wartość zwracany

CRect , który jest Unia CRect i rect2.

Parametry

rect2

Zawiera RECT lub CRect.

Uwagi

Zwraca CRect , który jest Unia CRect i rect2. Unia jest najmniejszego prostokąta, który zawiera zarówno prostokąty.

Uwaganbsp;  Zarówno prostokątów muszą zostać znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąty przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::UnionRect, CRect::operator | =, CRect::operator &, CRect::NormalizeRect

Index