CRect::operator =

niew&ażne podmiot gospodarczy = ( Stała RECTamp; srcRect );

Parametry

srcRect

Odnosi się do prostokąta źródłowego. Może być RECT lub CRect.

Uwagi

Przypisuje srcRect CRect.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::CRect, CRect::SetRect, CRect::CopyRect, CRect::SetRectEmpty, :: CopyRect

Index