CRect::operator +=

nieważne podmiot gospodarczy +=( POINT point );

nieważne operatora +=( SIZE size );

nieważne operatora+= (LPCRECT lpRect );

Parametry

punkt

Punkt konstrukcji lub obiektu CPoint , który określa liczbę jednostek do przenoszenia prostokąt.

rozmiar

Rozmiar struktury lub obiektu CSize , który określa liczbę jednostek do przenoszenia prostokąt.

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , która zawiera liczbę jednostek zawyżaniu każdej stronie CRect.

Uwagi

Dwa pierwsze przeciążeniem przenieść CRect określonym przesunięciem. Parametru wartości x i y (lub cx i cy) są dodawane do CRect.

Trzeci przeciążenie fachowo CRect przez liczbę jednostek podana w każdy członek parametr.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::OffsetRect, CRect::InflateRect, CRect::operator +, CRect::operator-=

Index