CRect::operator +

CRect podmiot gospodarczy + ( Pkt pkt ) Stała;

CRect operatora+ (LPCRECT lpRect ) stała;

CRect operatora+ (Rozmiar rozmiar ) stała;

Wartość zwracany

CRect wynikające z przenoszenie lub czynnikiem CRect przez liczbę jednostek określoną w parametrze.

Parametry

punkt

Punkt konstrukcji lub obiektu CPoint , który określa liczbę jednostek przenieść wartość zwracany.

rozmiar

Rozmiar struktury lub obiektu CSize , który określa liczbę jednostek przenieść wartość zwracany.

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , która zawiera liczbę jednostek zawyżaniu każdej stronie wartość zwracany.

Uwagi

Dwa pierwsze przeciążeniem zwraca obiekt CRect , który jest równa CRect wysiedleńców w określonym przesunięciem. Parametr x i y (lub cx i cy) parametry są dodawane do pozycji CRect.

Trzeci przeciążenie zwraca nowy CRect , która jest równa CRect zawyżone przez liczbę jednostek podana w każdy członek parametr.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::operator +=, CRect::operator-, CRect::OffsetRect, CRect::InflateRect

Index