CRect::oper&ator amp; =

nieważne podmiot gospodarczy amp; = ( Stała RECT & rect );

Parametry

rect

Zawiera RECT lub CRect.

Uwagi

Ustawia CRect równym przecięcie CRect i rect. Punkt przecięcia jest największym prostokąt, który jest zawarty w obu prostokąty.

Uwaganbsp;  Zarówno prostokątów muszą zostać znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąty przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::operator &, CRect::operator | =, CRect::IntersectRect, CRect::NormalizeRect, :: IntersectRect

Index