CRect::operator! =

BOOL podmiot gospod&arczy ! = ( Stała RECTamp; Rect ) const;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli nie równe; inny sposób 0.

Parametry

rect

Odnosi się do prostokąta źródłowego. Może być RECT lub CRect.

Uwagi

Określa, czy rect nie jest równa CRect przez porównanie współrzędne rogach lewym górnym i dolnym.

Uwaganbsp;  Zarówno prostokątów muszą zostać znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąty przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::operator ==, CRect::&NormalizeRect, :: EqualRect

Index