CRect::OffsetRect

nieważne OffsetRect ( int x, int y );

nieważneOffsetRect (pkt,pkt);

nieważne OffsetRect ( rozmiar rozmiar );

Parametry

x

Określa ilość przesuń mysz w lewo lub prawo. Musi być negatywne przesuń mysz w lewo.

y

Określa, aby przenieść w górę lub w dół. Musi być ujemna wrzucić.

punkt

Zawiera punkt konstrukcji lub określenie obu wymiarów w którym przenieść obiekt CPoint.

rozmiar

Zawiera rozmiar struktury lub obiekt CSize , określając obydwa wymiary przez co do przenoszenia.

Uwagi

Przesuwa CRect o określonym przesunięciem. Przesuwa jednostekx CRectwzdłuż osi x i y jednostek wzdłuż osi y. Parametry x i y są podpisane wartości, więc CRect mogą być przenoszone, po lewej lub po prawej i w górę lub w dół .

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::operator +, CRect::operator +=, CRect::operator-, CRect::operator-=

Index