CRect::NormalizeRect

nieważne NormalizeRect ( );

Uwagi

Poprawka normalizuje CRect , tak, że wysokość i szerokość są pozytywne. Prostokąt jest znormalizowane dla czwartego ćwiartkami pozycjonowania, którego system Windows używa zazwyczaj dla współrzędnych. NormalizeRect porównuje najwyższe i najniższe wartości i zamienia je, jeśli góry jest większa od dołu. Podobnie go zamienia wartości lewego i prawego, jeśli po lewej stronie jest większa niż prawo. Ta funkcja jest użyteczna podczas zajmowania się mapowanie różnych trybów i rewersu prostokąty.

Uwaganbsp;  Następujące funkcje składowe CRect wymagają znormalizowana prostokąty w celu poprawnego: Wysokość, Szerokość, rozmiar, IsRectEmpty, PtInRect, EqualRect, UnionRect, IntersectRect, SubtractRect, operatorem ==, operatora! =, operatora |, operatora | =, operatora &, i operatora & =.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index