CRect::IsRectNull

BOOL IsRectNull ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli CRectgóry, po lewej stronie, u dołu i wartości są równe 0; inny sposób 0.

Uwagi

Określa, czy u góry, po lewej stronie, u dołu i prawo wartości CRect są równe 0. Różni się od IsRectEmpty, która określa, czy prostokąt ma pusty.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::IsRectEmpty, CRect::SetRectEmpty

Index