CRect::EqualRect

BOOL EqualRect ( LPCRECT lpRect ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dwa prostokąty samej górze, po lewej stronie, dolnej i prawej wartości; inny sposób 0.

Uwaganbsp;  Zarówno prostokątów muszą zostać znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąty przed wywołaniem funkcji.

Parametry

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , który zawiera współrzędne lewym górnym i dolnym rogu prostokąta.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::operator ==, CRect::operator! =, CRect::&NormalizeRect, :: EqualRect

Index