CRect::CenterPoint

CPoint CenterPoint ( ) Stała;

Wartość zwracany

Obiekt CPoint , który jest centerpoint CRect.

Uwagi

Oblicza centerpoint CRect przez dodanie wartości lewego i prawego i dzieląc przez dwa i dodawanie najwyższe i najniższe wartości oraz podzielenie przez dwa.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::Width, CRect::Height, CRect::Size, CRect::TopLeft, CRect::BottomRight, CRect::IsRect&Null, CPoint

Index