CRecordView::OnGetRecordset

wirtualne CRecordset * OnGetRecordset ( ) = 0;

Wartość zwracany

Wskaźnik CRecordset-pochodnych obiektu, jeśli obiekt został utworzony pomyślnie; w przeciwnym razie PUSTEGO wskaźnika.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do CRecordset-pochodnych obiektu skojarzonego z rekordu widoku. Można zastąpić tę funkcję Państwa do skonstruowania lub uzyskania obiektu recordset i zwrócić wskaźnika. Jeśli można zadeklarować własną klasę rekordu widok z ClassWizard, kreator zapisuje zastępowania domyślnego dla Ciebie. ClassWizard's Domyślna implementacja Zwraca wskaźnik rekordów przechowywane w widoku rekordów, jeśli taka istnieje. Jeśli nie, konstrukcje obiektu recordset typu określony z ClassWizard i wywołuje jego funkcję Państwa Otwórz do otwarcia tej tabeli lub kwerendy, a następnie zwraca wskaźnik do obiektu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i przykłady, zobacz artykuł rekord widoki: przy użyciu widoku rekordu w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset, CRecordset::Open

Index