CRecordView::IsOnFirstRecord

BOOL IsOnFirstRecord ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli bieżący rekord jest pierwszą rekordu w zestawie rekordów; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy bieżący rekord jest pierwszego rekordu w obiekcie recordset, związane z tym widokiem rekordu. Funkcja ta jest przydatna do zapisywania własne implementacje domyślne polecenia aktualizacji obsługi autorstwa ClassWizard.

Jeśli użytkownik przejdzie do pierwszego rekordu, ramy wyłącza wszelkie obiekty interfejsu użytkownika, będzie przejście do pierwszego lub w poprzednim rekordzie.

Omówie&nie CRecordView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordView::OnMove, CRecordView::IsOnLastRecord, CRecordset::IsBOF, CRecordset::GetRecordCount

Index