CRecordset::SetParamNull

void SetParamNull (int nIndex, BOOL bNull = TRUE);

Parametry

nIndex

Indeksu parametru.

bNull

Jeśli TRUE (wartość domyślna), parametr jest oflagowana jako Null. W przeciwnym razie parametr jest oflagowana jako niezerowe.

Uwagi

Wywołanie ta funkcja państwa bandery parametr jako Null (w szczególności posiadający żadnej wartości) lub inne niż Null. W przeciwieństwie do SetFieldNullmożna wywołać SetParamNull , przed otwarciem zestawu rekordów.

SetParamNull jest zazwyczaj używane z wstępnie zdefiniowanych kwerend (procedury przechowywane).

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::FlushResultSet

Index