CRecordset::SetLockingMode

nieważne SetLockingMode ( UINT nMode );

Parametry

nMode

Zawiera jedną z następujących wartości z wyliczenia LockMode:

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa, jeśli trzeba określić, który z dwóch strategii blokowania rekordów, zestaw rekordów jest przy użyciu aktualizacji. Domyślnie tryb blokowania rekordów jest Optymistyczny. Który można zmienić na bardziej ostrożne pesymistycznego blokowania strategii. Wywołanie SetLockingMode po skonstruować i otworzyć obiektu recordset, ale zanim zadzwonisz, Edycja.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::Edit, CRecordset::Update

Index