CRecordset::OnSetOptions

wirtualne nieważne OnSetOptions ( HSTMT hstmt );

Parametry

hstmt

HSTMT instrukcji ODBC, którego opcje mają być ustawione.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję tego Państwa do ustawiania opcji początkowego zestawu rekordów. OnSetOptions określa wsparcia źródła danych dla przewijalne kursory a kursor współbieżności i odpowiednio Ustawia opcje w zestawie rekordów.

Zastąpić OnSetOptions aby ustawić dodatkowe opcje specyficzne dla kierowcy lub źródła danych. Na przykład jeśli źródło danych obsługuje otwarcia do wyłącznego dostępu, może zastąpić OnSetOptions aby skorzystać z tej zdolności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kursory, zobacz artykuł ODBC w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::OnSetOptions

Index