CRecordset::m_pDatabase

Uwagi

Zawiera wskaźnik do obiektu CDatabase , za pomocą którego zestaw rekordów jest połączony ze źródłem danych. Ta zmienna jest ustawiana na dwa sposoby. Zazwyczaj można przekazać wskaźnik już połączony obiekt CDatabase podczas konstruowania obiektu recordset. Jeśli użytkownik przejdzie ZEROWĄ zamiast, CRecordset tworzy obiekt CDatabase dla Ciebie i łączy go. W każdym z tych przypadków CRecordset przechowuje wskaźnik w tej zmiennej.

Zwykle nie bezpośrednio trzeba będzie użyć wskaźnika przechowywane w m_pDatabase. Jeśli piszesz własną rozszerzeń do CRecordset, jednak trzeba użyć wskaźnika. Na przykład może być konieczne wskaźnik, jeśli Zgłoś swój własny s CDBException. Lub może być ich potrzebować, jeśli trzeba coś zrobić przy użyciu tego samego obiektu CDatabase , takich jak uruchamianie transakcji, ustawienie limitu czasu, lub wywołanie funkcji członek ExecuteSQL klasy CDatabase do wykonywania instrukcji SQL bezpośrednio.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index