CRecordset::m_nParams

Uwagi

Zawiera liczbę członków danych parametru w klasie rekordów — liczba parametrów przekazywanych z zestawu rekordów kwerendy. Jeśli twoja klasa zestaw rekordów zawiera wszystkie elementy danych parametru, konstruktora dla klasy musi zainicjować m_nParams z prawidłową liczbą. Wartość m_nParams domyślna wartość to 0. Jeśli zostanie dodany parametr danych członków — który trzeba ręcznie — można również ręcznie dodać inicjowania w konstruktorze klasy, aby odzwierciedlić liczba parametrów (które muszą być przynajmniej tak duży, jak liczba "?" symbole zastępcze w ciągu m_strFilter lub m_strSort ).

Ramach używa tego numeru, gdy parameterizes w zestawie rekordów kwerendy.

Ważnenbsp;  &Numer ten musi odpowiadać liczba „params"zarejestrowane w DoFieldExchange lub DoBulkFieldExchange po wywołaniu SetFieldType o wartości parametrów CFieldExchange::inputParam, CFieldExchange::param, CFieldExchange::outputParamlub CFieldExchange::inoutParam.

Przykład

Zobacz artykuły rekordów: Parametryzacja rekordów (ODBC) i wymiany pola rekordu: za pomocą RFX w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::DoFieldExchange, CRecordset::DoBulkFieldExchange, CRecordset::m_nFields, CFieldExchange::SetFieldType

Index