CRecordset::m_hstmt

Uwagi

Zawiera dojścia do struktury danych instrukcję ODBC, typ HSTMT, skojarzony z zestawem rekordów. Każdy kwerendy do źródła danych ODBC jest skojarzony z HSTMT.

Przestroganbsp;  &Nie należy używać m_hstmt , zanim otwarta została wywołana.

Zwykle nie trzeba bezpośredni dostęp HSTMT , ale może być potrzebny do bezpośredniego wykonywania instrukcji SQL. Funkcję Państwa ExecuteSQL klasy CDatabase stanowi przykład użycia m_hstmt.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::ExecuteSQL

Index