CRecordset::IsOpen

BOOL IsOpen ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja obiektu recordset otwarte lub ponawianie kwerendy Członkowskie wcześniej została wywołana i zestaw rekordów nie zostało zamknięte; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, jeżeli zestaw rekordów jest już otwarty.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index