CRecordset::IsEOF

BOOL IsEOF( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów zawiera żadnych rekordów, czy też były przewijane poza ostatnim rekordzie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek, w trakcie przewijania z rekordu do rekordu, aby dowiedzieć się, czy jesteś poza ostatnim rekordzie zestawu rekordów. Za pomocą IsEOF można także określać, czy zestaw rekordów zawiera wszystkie rekordy lub jest pusty. Natychmiast po wywołaniu otwarte, jeśli zestaw rekordów zawiera żadnych rekordów, IsEOF zwraca wartość różną od zera. Po otwarciu zestaw rekordów, zawierający co najmniej jeden rekord, pierwszy rekord jest aktualnym rekordem i IsEOF zwraca 0.

Jeśli ostatni rekord jest aktualnym rekordem po wywołaniu MoveNext, IsEOF następnie zwróci niezerową. Jeśli IsEOF zwraca wartość różną od zera i wywołaj element MoveNext, wystąpi błąd. Jeśli IsEOF zwraca wartość różną od zera, bieżący rekord jest niezdefiniowana, a wszelkie działania, które wymaga bieżącego rekordu spowoduje błąd.

Przykład

Zobacz przykład IsBOF.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRecordset::IsBOF, CRecordset::MoveLast, CRecordset::Move&Next

Index