CRecordset::GetTableName

St&ała CStringamp; GetTableName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Stała odniesienie do CString , który zawiera nazwę tabeli, jeżeli zestaw rekordów jest oparty na tabeli; w przeciwnym razie pustym ciągiem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać nazwę tabeli SQL, na którym opiera się w zestawie rekordów kwerendy. GetTableName jest tylko ważne, jeżeli zestaw rekordów jest oparty na tabeli, nie sprzężenie wiele tabel lub wstępnie kwerendy (procedury przechowywane). Nazwa jest tylko do odczytu.

Waż&nenbsp;  Wywołanie tej funkcji członek tylko po wywołaniu Open.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index