CRecordset::GetStatus

niew&ażne GetStatus ( CRecordsetStatusamp; rStatus ) const;

Parametry

rStatus

Odwołanie do obiektu CRecordsetStatus . Zobacz sekcję Spostrzeżenia, aby uzyskać więcej informacji.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do określenia wskaźnika bieżącego rekordu w zestawie rekordów i/lub czy zaobserwowano ostatniego rekordu. CRecordset próbuje śledzenie wskaźnika, ale w niektórych okolicznościach może to nie być możliwe. Zobacz GetRecordCount o wyjaśnienie.

Struktura CRecordsetStatus ma następującą postać:

struct CRecordsetStatus
{
    długi m_lCurrentRecord;
    BOOL m_bRecordCountFinal;
}

Dwóch członków CRecordsetStatus mają następujące znaczenie:

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::GetRecordCount

Index