CRecordset::GetSQL

St&ała CStringamp; GetSQL ( ) Stała;

Wartość zwracany

Stała odniesienie do CString , który zawiera instrukcję SQL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać instrukcję SQL, która została użyta do wybierania rekordów w zestawie rekordów, gdy został otwarty. Będzie to zazwyczaj instrukcji SQL, Wybierz . Ciąg zwracany przez GetSQL jest tylko do odczytu.

Ciąg zwracany przez GetSQL różni się zazwyczaj z dowolnym ciągiem, który może przekazano do rekordów w parametrze lpszSQL do otwartej funkcji składowej. Jest to spowodowane rekordów konstrukcje Pełna instrukcja SQL na podstawie przekazanych do otwartych, określona w ClassWizard, co może określono w m_strFilter i m_strSort członków danych i wszystkie parametry, które mogą być określone. Do szczegółów jak zestaw rekordów konstrukcji tej instrukcji SQL, zobacz artykuł rekordów: jak zestawy rekordów wybierz rekordy (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Waż&nenbsp;  Wywołanie tej funkcji członek tylko po wywołaniu Open.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::GetDefaultSQL, CRecordset::Open, CRecordset::m_strFilter, CRecordset::m_strSort

Index