CRecordset::GetRowsetSize

(DWORD GetRowsetSize) stała;

Wartość zwracany

Liczba wierszy do pobrania podczas danego pobrania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskiego uzyskać bieżące ustawienie Liczba wierszy, które chcesz pobrać podczas danego pobrania. Jeśli używasz, pobieranie wiersza luzem, domyślny rozmiar zestawu wierszy, gdy zestaw rekordów jest otwierany jest 25; w przeciwnym wypadku jest 1.

Aby zaimplementować wiersz luzem, pobieranie, należy określić opcję CRecordset::useMultiRowFetch w parametrze dwOptions otwartej funkcji składowej. Aby zmienić ustawienie rozmiaru zestawu wierszy, wywołanie SetRowsetSize.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania wierszy zbiorczej, zobacz artykuł rekordów: pobieranie rekordów w masowych (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::Open, CRecordset::SetRowsetSize, CRecordset::CheckRowsetError, CRecordset::DoBulkFieldExchange

Index