CRecordset::GetRecordCount

długie GetRecordCount ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba rekordów w zestawie rekordów; 0, jeśli zestaw rekordów zawiera żadnych rekordów; lub -1, jeżeli nie można ustalić liczby rekordów.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby określić rozmiar zestawu rekordów.

Przestroganbsp;  Liczby rekordów jest utrzymane jako "high water mark" — najwyższy numer rekordu jeszcze postrzegać jako użytkownik przechodzi przez rekordy. Całkowita liczba rekordów tylko jest znany, po użytkownika została przeniesiona poza ostatnim rekordzie. Z powodów wydajności licznik nie jest aktualizowany podczas wywoływania MoveLast. Zliczanie rekordów, samodzielnie, wywołaj element Move&Next wielokrotnie aż do IsEOF zwraca wartość różną od zera. Dodawanie rekordu poprzez CRecordset:AddNew i Aktualizacja zwiększa się hrabia; usunięcie rekordu poprzez CRecordset::Delete zmniejsza się hrabia.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRecordset::MoveLast, CRecordset::Move&Next, CRecordset::IsEOF, CRecordset::GetStatus

Index