CRecordset::GetODBCFieldCount

krótkie GetODBCFieldCount () stała;

Wartość zwracany

Liczba pól w zestawie rekordów.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać całkowitą liczbę pól w obiekcie recordset.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zestawów rekordów, zobacz artykuł rekordów: tworzenie i zamknięcia zestawy rekordów (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::GetFieldValue

Index