CRecordset::GetDefaultConnect

wirtualne CString GetDefaultConnect ( );

Wartość zwracany

CString , który zawiera domyślnie łączenia ciągów.

Uwagi

Wywołania ramy tej funkcji członek uzyskanie domyślne połączenie ciąg dla źródła danych, na której oparty jest zestaw rekordów. ClassWizard implementuje tej funkcji można poprzez określenie tego samego źródła danych, używane w ClassWizard, aby uzyskać informacje dotyczące tabel i kolumn. Prawdopodobnie znajdziesz to wygodne polegać na to połączenie domyślne podczas tworzenia aplikacji. Ale domyślne połączenie mogą nie być właściwe dla użytkowników aplikacji. Jeśli jest to sprawy, należy reimplement tej funkcji, odrzucając ClassWizard w wersji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących łączenia ciągów, zobacz artykuł Źródła danych (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index