CRecordset::CRecordset

CRecordset ( CDatabase * pDatabase = NULL);

Parametry

pDatabase

Zawiera wskaźnik do obiektu CDatabase lub wartość NULL. Jeżeli nie NULL i funkcji składowej otworzyć obiekt CDatabase nie została wywołana połączyć ją ze źródłem danych, zestaw rekordów próbuje otworzyć je dla Ciebie podczas swoich własnych Otwórz wezwanie. Jeśli użytkownik przejdzie NULL, obiekt CDatabase jest zbudowane i połączone za pomocą informacje o źródle danych okreolony otrzymane klasy rekordów z ClassWizard.

Uwagi

Tworzy obiekt CRecordset . Można użyć CRecordset bezpośrednio lub pochodną klasy specyficzne dla aplikacji CRecordset. ClassWizard można użyć do uzyskania klas rekordów.

Uwaga   Klasa pochodna musi dostarczyć swoje własne konstruktora. W konstruktorze klasy pochodnej wywołanie konstruktora CRecordset::CRecordset, przekazując odpowiednie parametry wzdłuż jej.

Do Twojego konstruktora rekordów miał obiekt CDatabase zbudowane i podłączony do zostanie automatycznie, przekazać wartość NULL . Jest to bardzo przydatne skróty, które nie wymagają do skonstruowania połączyć obiekt CDatabase przed do konstruowania twoim zestawie rekordów.

Przykład

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł rekordów: deklarowanie klasy dla tabeli (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::Open, CRecordset::Close

Index