CRecordset::CanUpdate

BOOL CanUpdate ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów może zostać uaktualnione; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy zestaw rekordów mogą być aktualizowane. Zestaw rekordów może być tylko do odczytu, jeśli źródło danych jest tylko do odczytu lub określony CRecordset::readOnly w parametrze dwOptions po otwarciu zestawu rekordów.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRecordset::Open, CRecordset::Add&New, CRecordset::Edit, CRecordset::Delete, CRecordset::Update

Index