CRecordset::CanTransact

BOOL CanTransact ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów pozwala transakcji; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy zestaw rekordów pozwala transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Transakcji (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::BeginTrans, CDatabase::CommitTrans, CDatabase::Rollback

Index