CRecordset::CanScroll

BOOL CanScroll ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów umożliwia przewijanie; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy zestaw rekordów umożliwia przewijanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przewijanie, zobacz artykuł rekordów: przewijanie (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index