CRecordset::CanRestart

BOOL CanRestart ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli PonówKwerendę jest dozwolona; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa do określenia, czy zestaw rekordów pozwala na ponowne jego kwerendy (aby odświeżyć swoje rekordy) przez wywołanie funkcji członek PonówKwerendę.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset::Requery

Index