CRecordset::Cancel

nieważne Anuluj ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do wniosku, że źródła danych anulować operację asynchroniczną w toku lub proces z drugiego wątku. Należy zauważyć, że klas MFC ODBC już dłużej używać przetwarzania asynchronicznego; Aby wykonać operację asychronous, musi bezpośrednio wywoływać funkcję ODBC API SQLSetConnectOption. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat „wykonywanie funkcji asynchronicznie"w Przewodniku Programisty SDK ODBC.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index