CRecordset::CanAppend

BOOL CanAppend ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zestaw rekordów pozwala na dodawanie nowych rekordów; przeciwnym razie 0. CanAppend zwróci 0, jeśli otwarto rekordów w trybie tylko do odczytu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy uprzednio otwarty zestaw rekordów pozwala na dodawanie nowych rekordów.

Omówie&nie CRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRecordset::Add&New, CRecordset::Requery

Index