Członkowie klasy CRecentFileList

Budowa

CRecentFileList Obiekt CRecentFileList.

Atrybuty

GetSize Pobiera liczbę plików na liście plików MRU.

Operacje

Usuń Usuwa plik z listy plików.
Dodaj Dodaje plik do listy plików.
GetDisplayName Zawiera nazwę wyświetlaną wyświetlanie menu nazwa_pliku MRU.
UpdateMenu Aktualizuje wyświetlanie menu listy plików.
ReadList Odczytuje listę plików MRU z rejestru lub.Plik INI.
WriteList Zapisuje listy plików z rejestru lub.Plik INI.

Operatory

operatora] Zwraca obiekt CString na danym stanowisku.

Omówienie CRecentFileList |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index