CRecentFileList

CRecentFileList jest klasą CObject , który obsługuje formant listy ostatnio u?ywanych plików (MRU). Pliki mogą być dodane do lub usunięte z pliku listy, listy plików można odczytać lub zapisywane w rejestrze lub.Plik INI i menu Wyświetlanie listy plików mogą być aktualizowane.

# include lt;afxadv.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index